Nabídka služeb

Plyn

 • Periodické provozní revize plynových zařízení v bytových budovách, rodinných domech a provozovnách a kotelnách (1x za 3 roky)
 • Revize, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti za účelem obnovení dodávky plynu (instalace nového plynoměru), pro potřeby výchozí revize apod.
 • Výchozí revize na nově instalovaných plynovodech a spotřebičích
 • Revize domovních plynovodů
 • Revize bytových plynoměrů
 • Revize společného rozvodu v bytové jednotce
 • Revize plynového spotřebiče
 • Revize nízkotlakých kotelen – plynovod
 • Revize nízkotlakých kotelen – plynoměr
 • Revize nízkotlakých kotelen (vytápěcí zařízení) – do 50 kW
 • Revize nízkotlakých kotelen – nad 50-250 kW
 • Revize nízkotlakých kotelen – nad 250-500 kW
 • Revize nízkotlakých kotelen – nad 500-5000 kW
 • Odborná prohlídka nízkotlakých kotelen a kontrola plyn. zařízení 50-250 kW
 • Odborná prohlídka nízkotlakých kotelen a kontrola plyn. zařízení 250-500 kW
 • Odborná prohlídka nízkotlakých kotelen a kontrola plyn. zařízení 500-5000 kW
 • Revize regulačních souprav bez rozdílu spojů

 

Doplňkové služby k revizím plynového zařízení  

 • Zaškolení obsluhy plynového zařízení
 • Školení a přezkoušení topičů
 • Zpracování místního provozního řádu kotelny
 • Zpracování místního provozního řádu průmyslového plynovodu
 • Zpracování revizní knihy plynového zařízení
 • Zpracování kompletní dokumentace plynového zařízení
 • Zpracování harmonogramu revizí a kontrol
 • Výpočet odvětrání kotelny

 

Tlakové nádoby

 • Výchozí revize před uvedením do provozu
 • provozní revize TNS
 • Vnitřní revize TNS
 • Zkouška těsnosti TNS
 • Tlaková zkouška TNS
 • Školení a přezkoušení obsluhy TNS

 

Kontaktujte mě...

 

Kdy je třeba revize revize plynu nebo tlakových nádob?

 • doklad pro plynárenský podnik, aby vám znovu zapojil plynoměr
 • ke kolaudaci
 • při změnách
 • pro pojišťovnu
 • z jiného důvodu například pro splnění povinnosti litery zákonů. Povinnost provozovatelů zajišťovat výchozí revize a periodické provozní revize plynových zařízení je dána vyhláškou 85/1978 Sb. Jedná se tedy o zákonnou povinnost, závaznou pro všechny provozovatele plynových zařízení.

Neplněním této povinnosti provozovatel plynového zařízení riskuje správní pokutu v případě kontroly ze strany technické inspekce či inspektorátu bezpečnosti práce a zákaz provozu plynového zařízení, respektive trestní stíhání pro obecné ohrožení, v případě vzniku škodní události s následkem škody na majetku či zdraví osob.

Termíny revizí plynu dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.:

 • Výchozí revize a tlaková zkouška plynového zařízení před uvedením do provozu
 • Provozní revize plynového zařízení 1x za 3 roky
 • Kontrola plynového zařízení 1x za rok
 • Seřízení kotlů, plynových spotřebičů 1x za rok (servisní technik)
 • Přezkoušení obsluhy plynového zařízení 1x za 3 roky
 • Školení a přezkoušení topičů 1x za 5 let

Termíny revizí tlakových nádob stabilních A, B - dle ČSN 69 0012:

 • Výchozí revize před uvedením do provozu
 • provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
 • Provozní revize TNS 1x za rok
 • Vnitřní revize TNS 1x za 5 let
 • Zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
 • Tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
 • Školení a přezkoušení obsluhy TNS 1x za 3 roky